Betingelser for medlemskab

1. MEDLEMSKAB
Dit medlemskab (inkl. Klippekort) er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. Ændringer i persondata som f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer, bankoplysninger mv. bedes du oplyse til (EmCare Sundhed, Eliteklinik Esbjerg, Crossfit Onshore, MotusFit). Du giver hermed lov til, at vi må behandle og opbevare oplysninger om dig. Medlemskabet er bindende for begge parter indenfor den i kontrakten anførte periode. Erhvervede klip til personlig træning skal benyttes indenfor 1 år fra købsdato. Herefter udløber det og vil ikke blive refunderet.

Der tilbydes ikke børnemedlemsskaber i EmCare og Motusfit regi. Børn er dog velkomne i vores træningscentre i MotusFit og EmCare (Helgolandsgade og Varde) men betaler almindelig abonnementspris. Der bliver sat følgende oplysninger i vores medlemsbetingelser:

  • Alle over 15 år kan få et medlemskab.
  • Børn & Unge under 15 år må træne hos EmCare Sundhed/MotusFit ifølge forældre / søskende over 18 år. 
  • Små børn der er med deres forældre til træning må ikke bruge træningsmaskiner eller -redskaber.

1.1 Medlemskort
Som medlem af (EmCare Sundhed, Eliteklinik Esbjerg, Crossfit Onshore, MotusFit) skal du downloade vores app EasyMe, her logger du ind med dine medlemsoplysninger. Appen giver dig et overblik over dit medlemsabonnement hvori du også kan se bookinger af eventuelle holdtræninger eller behandlinger. Hvis du har et medlemskab med hold, kan du bruge appen til at se de forskellige hold, samt booke dig på et hold. Derudover kan du også booke en behandling ved en fysioterapeut. Hvis du har booket dig på et hold eller en behandling ved en af vores fysioterapeuter, vil appen sende dig en påmindelse 24 timer før din træning eller behandling. Appen giver dig dermed også mulighed for at afmelde et hold eller behandling, hvis du skulle være forhindret i at komme.

2. BETALING
Ved oprettelse af et medlemskab betales der fra købsdatoen og indtil slutningen af måneden. Når du opretter et medlemskab, bliver du bedt om at indtaste dine kortoplysninger hvorfra dit medlemskab skal betales. Der betales 50 kr. for oprettelse af et medlemskab, hvorefter den månedlige ydelse trækkes automatisk fra din konto i begyndelsen af hver kalendermåned.

2.1 Opsigelse
Ved opsigelse af et medlemskab kan dette gøres ved personligt fremmøde eller på skrift ved at sende en mail til vores mailadresse Emcare@emcare.dk. Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab. Opsigelsen er løbende måned + 1 måned.

2.2 Bero
Et medlemskab kan sættes i bero maksimalt 2 gange indenfor en 12 måneders periode, som er gældende fra første gang medlemskabet sættes i bero. Et medlemskab skal som minimum sættes i bero i en måned og maksimalt i 3 måneder. Hvis der ønskes at sætte et medlemskab i bero, kan dette ske ved personligt fremmøde eller på skrift ved at sende en mail til vores mailadresse Emcare@emcare.dk, hvor du bedes oplyse en start og slut dato for din bero periode.

3. TRÆNING OG OPHOLD I CENTRET
Al træning og ophold i (EmCare Sundhed, Eliteklinik Esbjerg, Crossfit Onshore, MotusFit) foregår på eget ansvar. Man er derfor som medlem selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter. Dette gælder uanset om træningen foregår i (EmCare Sundhed, Eliteklinik Esbjerg, Crossfit Onshore, MotusFit) eller i forbindelse med et arrangement under (EmCare Sundhed, Eliteklinik Esbjerg, Crossfit Onshore, MotusFit). Alle førstegangstrænede skal have information af en instruktør eller træningsvejleder før opstart af træning. Ligeledes må børn under 15 år ikke træne, uden at der er en voksen til stede.
(EmCare Sundhed, Eliteklinik Esbjerg, Crossfit Onshore, MotusFit) er vores alles sted. Vi ønsker derfor at alle hjælper til at holde det pænt og renligt. Udstyr og faciliteter opryddes efterhånden som træningen skrider frem. Medlemmer af (EmCare Sundhed, Eliteklinik Esbjerg, Crossfit Onshore, MotusFit) forpligter sig derfor til at overholde de fastsatte betingelser for ophold og benyttelse af redskaber mm, herunder overholdelse af ordensreglementet samt henvisninger fra personalet.

3.1 Misligholdelse af kontrakt
Ved mangel på det overnævnte udgøres der en misligholdelse af kontrakten. Såfremt et medlem skulle overtræde medlemsvilkårene eller have en truende, generende adfærd overfor andre medlemmer eller ansatte kan (EmCare Sundhed, Eliteklinik Esbjerg, Crossfit Onshore, MotusFit) bortvise medlemmet og medlemskabet ophøres øjeblikkeligt.
(EmCare Sundhed, Eliteklinik Esbjerg, Crossfit Onshore, MotusFit) kan dermed opsige enhver aftale om et medlemskab uden yderligere varsel. I tilfælde af (EmCare Sundhed, Eliteklinik Esbjerg, Crossfit Onshore, MotusFit) opsigelse vil samtlige uudnyttede forudbetalinger blive tilbagebetalt. Såfremt (EmCare Sundhed, Eliteklinik Esbjerg, Crossfit Onshore, MotusFit) ophæver en aftale om medlemskab på grund af et medlems misligholdelse af de gældende medlemskabsbetingelser eller ordensregler vil der ikke være en tilbagebetaling.

4. HOLDTRÆNING OG VENTELISTE

4.1 Holdtræning
Hvis du har et medlemskab som tilbyder holdtræning, kan du som medlem maksimalt være tilmeldt 4 hold. Der er åben for tilmelding 3 uger frem inklusiv den løbende måned.

4.2 Venteliste
Har du skrevet dig op på en venteliste til et hold, vil du blive kontaktet 2 timer før holdstart.
Vi forbeholder os retten til ændringer i åbningstider, holdplaner, holdtider, instruktører og udbud af hold med 1 uges varsel. Desuden forbeholder (EmCare Sundhed, Eliteklinik Esbjerg, Crossfit Onshore, MotusFit) sig retten til at aflyse hold eller ændre instruktør samme dag.

5. FREMMØDE OG AFBUD

5.1 Fremmøde
Fremmøde til holdtræning skal ske seneste senest 5 minutter før timens start, da pladsen ellers vil videregives til et andet medlem på ventelisten. Fremmøde til en aftale med en instruktør eller personlig træner skal ligeledes ske 5 minutter før aftaletidspunktet. Ved al træning skal indtjekning ske via vores app EasyMe.

5.2 Afbud
Skulle du have brug for at melde afbud til en holdtræning, skal dette ske seneste 2 timer før holdstart. Dette er også gældende for ventelister, hvis du ikke længere ønsker at deltage på holdet. Afmelding af holdtræning kan gøres gennem vores app EasyMe eller på telefon i receptionens åbningstid. Glemmes der at melde afbud er gebyret ved PBS-medlemskab 30 kr. og ved klippekort mistes klippet. Undlader du at betale gebyr ved for sent afbud, vil dit medlemskab blive lukket indtil gebyret er betalt.
Ved afbud til kostvejleder eller personlige trænere bedes du melde afbud senest kl. 09.00 på dagen. Meldes der ikke afbud i tide, faktureres prisen for den givne ydelse.

6. ANTIDOPING DANMARK

Du er som medlem forpligtet til at lade dig teste for doping, hvis uvildige repræsentanter for Anti Doping Danmark forlanger det. Nægter du at lade dig teste, uanset årsagen hertil, bliver det betragtet som en positiv prøve. En positiv prøve medfører, at dit medlemskab ophører med øjeblikkelig virkning, og at du skal betale for alle omkostninger i forbindelse med dopingtesten.