fbpx

Sundhedsordninger

Sundhedsordninger

Bliv mere sund på jobbet

I EmCare Sundhed har vi sammensat en række produkter, som har til formål at udvikle virksomheden og de ansattes sundhed. I mange tilfælde er det ikke mængden af indsatser, men hvordan man tilrettelægger dem, som afgør om indsatsen er sundhedsfremmende eller ej.

Vi mener, at det er vigtigt at stimulere og motivere virksomheden og de ansatte til selv at tage ansvar. Derfor er vores produkter designet, så de netop opnår dette.

SUNDHEDSPROFIL

En sundhedsprofilen giver en status på den aktuelle sundhedstilstand, så du kan se hvor du skal sætte ind for at fremme din sundhed.

Sundhedsprofilen udføres af fysioterapeuter, som er efteruddannet i at udføre sundhedstest. Formålet er ikke at finde sygdom, men at måle på forskellige parametre for den enkeltes sundhed.

Sundhedsprofiler retter sig både mod private, men ikke mindst også virksomheder. Med en sundhedsprofil giver I ansatte og virksomheden et redskab til at arbejde med sundheden både for den enkelte og for virksomheden som helhed.

En sundhedsprofiler indeholder følgende:

• Forskellige styrketests

• Submaksimal konditest

• Stofskiftealder

• Fedtmåling

• BMI (Body Mass Index)

• Blodtryk

• Blodsukkertest

• Lungefunktionstest

• Spørgeskema (Kost, motion og andre sundhedsindikatorer)

• Sundhedssamtale (Gennemgang af resultater samt målsætning og plan for den enkelte)

FYSIOTERAPI

Vi tilbyder fysioterapeutisk undersøgelse og behandling på virksomheden eller på vores klinikker i Esbjerg, Oksbøl og Varde. Ved at få en fysioterapeut tilknyttet virksomheden, sikrer I en tilgængelighed, som betyder, at mange problemer i bevægeapparatet bliver fanget i opløbet. Ved at være fast tilknyttet, lærer fysioterapeuten virksomheden at kende og kan indgå i et tæt samarbejde med virksomheden og den ansatte om at ændre arbejdsforhold.

Vi mener, at det er vigtigt at stimulere og motivere virksomheden og de ansatte til selv at tage ansvar. Derfor er vores forebyggende fysioterapi sammensat, så den netop opnår dette.

EmCare Sundhed medbringer alt udstyr til etablering af behandlingslokale. Virksomheden stiller blot lokale til rådighed, og i samarbejde med en ansat hjælper vi med bookingsystem.

Alle undersøgelser og behandlinger bliver journalført, således at virksomheden har mulighed for at få lavet effektmåling samt andre generelle statistikker vedr. medarbejdernes sundhed.

Alle behandlere er omfattet tavshedspligt for sundhedspersonale, og der vil ikke blive registreret data, som på forhånd ikke er aftalt med den enkelte medarbejder og virksomheden. Der aftales i samarbejde med virksomheden løbende status over behandlinger, trivsel blandt medarbejderne, opsamlingsmøder m.m.

MASSAGE

Massage tilbydes som wellness og som supplement til fysioterapi. Massage kan løsne infiltrationer og spændinger som kan opstå pga. dårlig holdning, uhensigtsmæssig ergonomi, stres mm. Massøren har et tæt samarbejde med fysioterapeuten og omvendt.

En virksomhedsaftale med EmCare Sundhed udløser, ligesom fysioterapi på arbejdspladsen, gratis medlemskab til den ansatte til at kunne benytte akut beredskab på én af EmCare Sundheds klinikker.

KOSTVEJLEDNING

EmCare Sundhed tilbyder individuel vejledning om kost og ernæring til både virksomheder og private. Vores vejledning er videnskabelig dokumenteret og bygger på den nyeste viden. Vi ønsker at informere og vejlede til realistiske målsætninger, som kan holdes.

AKUT BEREDSKAB

Akut beredskab er et tilbud til alle virksomheder, som har sundhedsaftaler med EmCare Sundhed.

Tilbuddet indebærer, at alle virksomhedens ansatte kan få tid til akut undersøgelse og behandling på vores klinikker, hvis de kommer til skade på arbejde eller i fritiden.

Forudsætninger for tilbuddet:

·     At virksomheden har en sundhedsaftale med EmCare Sundhed

·     At man er ansat i virksomheden

·     At man ikke kan få tilskud fra sygesikringen.

Hvis man ringer i vores telefontid hverdage mellem kl. 07:00 og 21.00 garanterer vi en tid indenfor 24 timer (mandag – fredag).

Forbehold:  Der kan være enkelte situationer, hvor vi grundet sygdom, ferie eller kurser ikke vil være i stand til at levere en tid samme dag, men så får man en tid dagen efter.

Tilbydes i følgende klinikker:

Esbjerg

Varde

Oksbøl

Online booking
Book din tid her