Sundhedsordninger

DSC04077.jpg
DSC04077.jpg

Sundhedsordninger

0.00
Quantity:
Add To Cart

I EmCare har vi sammensat en række produkter, som har til formål at flytte virksomheden og de ansattes sundhed. I mange tilfælde er det ikke mængden af indsatser, men hvordan man tilrettelægger dem , som afgør om indsatsen er sundhedsfremmende eller ej.

Vi mener at det er vigtigt at stimulere og motivere virksomheden og de ansatte til selv at tage ansvar og derfor er vores produkter designet, så de gør netop dette. SUNDHEDSPROFIL

Med en sundhedsprofil, giver I ansatte og virksomheden et redskab, til at arbejde med sundheden, for den enkelte og for virksomheden som helhed.

Den skal give en status på den aktuelle sundhedstilstand, men skal også være fremadrettet, med henblik på at give den enkelte og virksomheden redskaber til at fremme sundheden. Sundhedsprofilen udføres af fysioterapeuter, som er trænet i at udføre sundhedstest. Formålet er ikke at finde sygdom, men at måle på nogle indikatorer for den enkeltes sundhed.

Sundhedsprofilen danner baggrund for en sundhedssamtale, som er fremadrettet i forhold til hvor og hvordan der kan sættes ind.Man får, en individuel mundtlig og skriftlig tilbagemelding på resultaterne. Hvis virksomheden, derudover ønsker en samlet profil for virksomheden, laver vi det. Det forudsætter blot, at antallet af ansatte, som gennemfører en sundhedsprofil er tilstrækkeligt, til at sikre den enkelte anonymitet.

 • Fysioterapeutisk undersøgelse
 • Bevægelighedstest
 • Styrketest
 • Konditest
 • Fedtmåling
 • BMI (Bodymassindex)
 • Blodtryk
 • Langtidssukker
 • Lungefunktionstest
 • Spørgeskema (kost, motion og andre sundhedsindikatorer)
 • Sundhedssamtale (Gennemgang af resultater samt målsætning og plan for den enkelte)

 

FYSIOTERAPI

EmCare tilbyder fysioterapeutisk undersøgelse og behandling på virksomheden, eller på vores klinikker i Esbjerg og Oksbøl. Ved at få en fysioterapeut tilknyttet virksomheden, sikrer i en tilgængelighed, som betyder, at mange problemer i bevægeapparatet, bliver fanget i opløbet. Ved at være fast tilknyttet, lærer fysioterapeuten virksomheden at kende og kan indgå, i et tæt samarbejde med virksomheden og den ansatte, om at ændre arbejdsforhold.

Vi mener at det er vigtigt at stimulere og motivere virksomheden og de ansatte til selv at tage ansvar og derfor er vores forebyggende fysioterapi sammensat, så den gør netop dette.

EmCare medbringer alt udstyr til etablering af behandlingslokale. Virksomheden stiller blot lokale til rådighed og i samarbejde med en ansat, hjælper vi med bookingsystem.

Alle undersøgelser og behandlinger bliver journalført, således at virksomheden har mulighed for, at få lavet effektmåling, samt andre generelle statistikker vedr. medarbejdernes sundhed.
Alle behandlere, er omfattet tavshedspligt for sundhedspersonale og der vil ikke blive registreret data, som på forhånd ikke er aftalt, med den enkelte medarbejder og virksomheden.Der aftales, i samarbejde med virksomheden, løbende status over behandlinger, trivsel blandt medarbejderne, opsamlingsmøder m.m. 

EmCare tilbyder behandling af:

 • Lænderygbesvær
 • Spændingshovedpine
 • Museskader
 • Nakkesmerter/spændinger
 • Skuldersmerter/spændinger
 • Tennisalbue
 • Overbelastningsskader
 • Stress
 • Idrætsskader

 Vi behandler med:

 • Fysioterapeutisk
 • undersøgelse
 • Individuel behandling
 • Massage/bløddelsbehandling
 • Øvelsesterapi
 • El-terapi
 • Afspænding/Udspænding
 • Ledmobilisering
 • Aflastning-tapening/bandagering 

 

MASSAGE

Massage udbydes som wellness og som supplement til fysioterapi. Massage kan løsne infiltrationer og spændinger som kan opstå pga. dårlig holdning, uhensigtsmæssig ergonomi, stres mm. Massøren har et tæt samarbejde med fysioterapeuten og omvendt.

EmCare Fysioterapi og Træning kan i samråd med virksomheden arrangere briks, sådan at medarbejderne får behandling på arbejdspladsen.


Virksomhedsaftale med EmCare udløser, ligesom fysioterapi på arbejdspladsen, gratis medlemskab til den ansatte og nærmeste familie til at kunne benytte akut beredskab på én af EmCares klinikker.

 

KOSTVEJLEDNING

EmCare tilbyder individuel vejledning om kost og ernæring, til både virksomheder og private. Vores vejledning er videnskabelig dokumenteret og bygger på, den nyeste viden. Vi ønsker at informere og vejlede, til realistiske målsætninger, som kan holdes.
 

  

AKUT BEREDSKAB


Akut beredskab er et tilbud til alle virksomheder, som har sundhedsaftaler med EmCare. Tilbuddet indebærer at alle virksomhedens ansatte, kan få tid til akut undersøgelse og behandling på vores klinikker, hvis de kommer til skade på arbejde eller i fritiden.
Forudsætninger for tilbuddet:
At virksomheden har en sundhedsaftale med EmCare
At man er ansat i virksomheden
At man ikke kan få tilskud fra sygesikringen.
(der vil dog stadig være firmarabat 15% + mulighed for tilskud fra Sygeforsikringen Danmark med henvisning fra egen læge)

Hvad indebærer tilbuddet:
Hvis man ringer i vores telefontid hverdage mellem
kl. 8.00 og 12.00 garanterer vi en tid samme dag (mandag – Fredag)
Ringer man efter kl. 12.00 og ligger en besked, garanterer vi en tid den efterfølgende dag,
(Mandag – Fredag).

Forbehold
Der kan være enkelte situationer, hvor vi grundet sygdom, ferie eller kurser ikke vil være i stand til at levere en tid samme dag, men så får man en tid dagen efter.