Opsigelse & BERO

ER DU FÆRDIG MED AT SVEDE?

Vidste du at

du kan sætte medlemskabet i bero?

Et medlemskab kan sættes i bero maksimalt 2 gange indenfor en 12 måneders periode gældende fra første bero starter. 

Et medlemskab skal som minimum sættes i bero i en måned og maksimalt i 3 måneder.

Ønsker du stadig at opsige

Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab. Opsigelse er løbende måned + 1 måned.